၁၁။ ေျမတူးၾကြက္------------------

၁၂။ ေပါ့ပါးေရာင္ျခည္---------------

၁၃။ လမ္းေလွ်ာက္သစ္ပင္-----------

၁၄။ အျမန္စံနစ္----------------------

၁၅။ တူ -----------------------------

၁၆။ ႐ုပ္ေျပာင္းခါးပတ္---------------

၁၇။ မိုးပ်ံေသနတ္--------------------

၁၈။ ၫိႈ႕လက္အိက္-------------------

၁၉။ ပုံျပင္ဖိနပ္-----------------------

၂၀။ အေသးအမႊား-------------------

၂၁။ အတိတ္ငါးမွ်ားခ်ိတ္-------------

၂၂။ ဂ်ယ္လီ႐ုပ္----------------------

၂၃။ ပုံေဆာင္ခဲ----------------------

၂၄။ စာတန္း------------------------

၂၅။ အိတ္စုပ္-----------------------

၂၆။ ကိုယ္ေပ်ာက္ဘိုဘို-------------

၂၇။ အိပ္မက္ေခါင္းအုံး--------------

၂၈။ ေက်ာက္႐ုပ္--------------------

၂၉။ ႐ုပ္ေသ႐ုပ္႐ွင္------------------

၃၀။ တီဗီဂိမ္း-----------------------

၃၁။ မွန္ဘီလူး----------------------

၃၂။ အစားေကာင္------------------

၃၃။ ေခါင္းအုံးအိပ္မက္-------------

၃၄။ ေျပာင္းျပန္အလံ---------------

၃၅။ ထုထည္ထိန္းျမား-------------

၃၆။ အျပစ္ရေဆးလုံး-------------- 
                                     
                                       ကာတြန္းစာမ်က္ႏွာ(၁)သို႕
Make a Free Website with Yola.