တစ္ခါက ဝါႏုေရာင္သမ္းၿပီးအညိဳေရာင္႐ွိသည့္ေျမဝပ္ငွက္ေလးသည္ခ်ဳံေတာတြင္ပိုးမႊားမ်ားကို ဖမ္းယူၿပီးစားေနသည္..ထိုအခ်ိန္တြင္လင္းေႁမြၾကီးမွာေက်ာက္တံုး၊ေက်ာက္ခဲမ်ား
ၾကားတြင္ေခြၿပီးအစာေခ်ာင္းေန၏..အနီးအနားတြင္ရစ္သီရစ္သီလုပ္ေနေသာ
ေျမႁကြက္အား႐ုတ္ျခည္းေပါက္သတ္ၿမိဳလိုက္ေတာ့၏.အိုေျမႁကြက္ၾကီးသနားစရာပဲ..
ဖားတစ္ေကာင္ကို႐ုတ္တရက္ဖမ္းယူၿမိဳျပန္သည္..အျခားဖားတို႔လည္းေၾကာက္လန္႔
ကာလင္းေႁမြႏွင့္ေဝးရာသို႔ေျပးၾကေတာ့သည္..ဗိုက္ဝသြားၿပီျဖစ္ေသာ
လင္းေႁမြၾကီးသည္ဟိုဟိုသည္သည္ၾကည့္ေန၏..အျခားတိရစၦာန္မ်ားက
သူတို႔ကို႐ွာသည္ဟုထင္ၿပီးေၾကာက္လန္႔တၾကားေျပးလႊားေ႐ွာင္တိမ္းၾက
ေတာ့သည္..ေအာက္မွာလင္းေႁမြၾကီး႐ွိတယ္..သစ္ေခါင္းထဲမွာမေနနဲ႔အႏၱရာယ ္
႐ွိတယ္..သို႔ေသာ္ေအာက္ခ်င္းကေျမဝပ္ငွက္၏ေျပာစကားကို
သံသယျဖစ္ေန၏..မယံုၾကည္ေပထို႔ေၾကာင့္သစ္ေခါင္းထဲသို႔ျပန္ဝင္လိုက္၏..ေျမဝပ္ငွက္ကိုမယံုပါဘူး
ငါ့သစ္ေခါင္းမွာေနခ်င္လို႔ျဖစ္မယ္..ခဏအၾကာတြင္
လင္းေႁမြၾကီးသည္သစ္ေခါင္းထဲသို႔ဝင္ၿပီး...ေအာက္ခ်င္းငွက္အားေပါက္သတ္ၿပီး
ၿမိဳလိုက္ေတာ့၏..ေျမဝပ္ငွက္၏ေစတနာကိုနားမလည္သံသယဝင္ေသာ
ေအာက္ခ်င္းငွက္မွာအသက္ဆံုးေလေတာ့သတည္း..
Make a Free Website with Yola.