မိမိ၏အမည္လိပ္စာတို႔ကို႐ိုက္ထည့္ၿပီး
ေလာကနတ္funclubအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ပါသည္။
 ..............................................................................................
 
၀၀၀၁။ ေမာင္ျပည္႔ဥာဏ္ေက်ာ္


ဒုတိယတန္းအထက(၃)ဒဂံု
အမွတ္(၂၅) ၅လမ္းလမ္းမေတာ္
---------------------------------------- 
၀၀၀၂။ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်စိုး 


အမွတ္(၁၉၃၁)မဟာေစတီလမ္း မဇင္းရပ္ကြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၀၀၃။မမိုးသူခင္ ဆ႒မတန္းTTC 


အမွတ္(၁၁)အခန္းFျမင့္မိုရ္လမ္း စမ္းေခ်ာင္း။
-------------------------------------- 

၀၀၀၄။ ေမာင္သူရ 


ပဥၥမတန္းအထက(၁) အင္းစိန္ တိုက္(၅ဝ)အခန္း(၂ဝ၄) ေအာင္ေဇယ်အိမ္ယာ အင္းစိန္
-------------------------------------- 

၀၀၀၅။ ညီမင္းထြ႗္ 


ဆ႒မတန္းTTC အမွတ္(၂၉၁-ခ) မိဂသီ(၂)လမ္း (၁၂)ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာ။
-------------------------------------- 

၀၀၀၆ ။မေအးသူဇာလႈိင္


Grade-11 အ.ထ.က(၃)
ေရႊျပည္သာ။အမွတ္-၂၅၄/က
ေအာင္ေမတၱာလမ္း ေရႊျပည္သာ။

----------------------------------------

၀၀၀၇ ။ေမာင္ေကာင္းျမတ္ေအာင္ခင္ 
grade 4 (b) အ.ထ.က(၃)ပဲခူး
(၂၄၁) ၃၃လမ္း ပဲခူးၿမိဳ႕။ 
--------------------------------------- 

၀၀၀၈ ။မအိေခ်ာဝင္း အမွတ္(၂၄၂)ေအာင္သီရိလမ္း ၿမိဳ႔သစ္ရပ္ကြက္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၀၀၉ ။ေမာင္ႏိုဳင္ေအာင္လူ grade(8)အ.လ.က(၂) ေက်ာက္ျဖဴ အမွတ္ ၆၉ ဦးဥတၱမလမ္း အလယ္ပိုင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၀ ။ေမာင္ဘုန္းေဇယ်ႏိုင္ 
grade(4) အ.ထ.က(၄)ပုဇြန္ေတာင္ အမွတ္(၁၁၃)၅၂လမ္း
(ေၾကးမံု)အေပၚဆံုးလႊာ။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၁ ။ေမာင္သီဟေအာင္ grade(8)အ.ထ.က(၄) ပုဇြန္ေတာင္ အမွတ္(၁၁၃) ၅၂လမ္းအေပၚဆံုးလႊာ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၂ ။မထြန္းရတနာ
အမွတ္ ၉၃ မာလာၿမိဳင္(၃)လမ္း (၁၆)ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၃ ။သန္းတိုးေအာင္ 
grade-6 ျပည္ႀကီးတံခြန္စာတိုက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၄ ။ေမာင္ေအးျမင့္ 
အ.ထ.က(၂) စစ္ေတြလတ(၃၆)
လွည္းတန္းလမ္း ကုန္းတန္းရပ္ကြက္
စစ္ေတြၿမိဳ႕။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၅ ။မစုရတနာ
လင္းေဆးခန္း အမွတ္(၅)
စည္ပင္႐ံုးလမ္း႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္ ပဲခူး။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၆ ။ေမာင္ေအာင္ထက္ျမင့္
grade-7 မက/၃၅ မင္းကုန္းရပ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၇ ။ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္
grade 4(A)အမွတ္ ၂ဝ၅/၅ ခ်ယ္ရီလမ္း (၂၅)ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္း သုဝဏၰ ရန္ကုန္။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၈ ။ေမာင္လြင္ကိုကိုေအာင္
အမွတ္ ၃ဝ မဲထီလမ္း
ၿမိဳ႕မရပ္ မေကြးၿမိဳ႕။ 
-------------------------------------- 

၀၀၁၉ ။ေမာင္မ်ိဳးမင္းသူ
grade-11 (B) အမွတ္ (၂၄) ၁ဝx၁၁လမ္းၾကား ။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၀ ။မအိမဥၨဴဝင္း
ပဥၥမတန္း(၈) အ.ထ.က(၂) မရမ္းကုန္း အမွတ္(၃၂၃) ၄လမ္း 
ခ-ရပ္ကြက္မရမ္းကုန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၁ ။ေမာင္ေကာင္းဆုဟိန္း
GRADE-4အလက ဒိုက္ဦး အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္မဂၤလာလမ္းထိပ္ ဒိုက္ဦး။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၂ ။ေမာင္ၾကည္သန္႕စင္
တတိယတန္း အင္ၾကင္းပြင့္စာေပ ေဈးအတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၃ ။ေမာင္ဝဏၰထက္ေအာင္
တတိယတန္း အ.မ.က(၇) ေနလသုခပြဲ႐ုံ ေအးျမၾကည္လင္ေဈးသစ္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ မႏၱေလးတိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၄ ။မဆုမြန္ေသာ္ အမွတ္(၃၃/ဃ)စံပယ္ၿခံ(၁)လမ္း (၁၁)ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၅ ။မေအဗြီထန္ အမွတ္(၃၃/င)စံပယ္ၿခံ(၁)လမ္း ၁၁ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၆ ။မထက္ထက္ပိုင္ 
အမွတ္ (၃၃/စ)စံပယ္ၿခံ(၁)လမ္း ၁၁ရပ္ကြက္လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၇ ။မအိဝင္းလဲ့ေအာင္ 
တတိယတန္း အမွတ္ ၁၂/ခ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၈ ။မဇာလီႏြယ္ 
GRADE-6အမွတ္ ၁၂/ခ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၂၉ ။ေမာင္လိႈင္းမာန္ပိုင္ 
GRADE-6(A) အ.ထ.က(၁)ေတာင္ႀကီး အမွတ္ ၄၃ ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္
ေညာင္ပင္သာလမ္းေထာင့္ ယြန္းၿမိဳ႕သူ အေခြဆိုင္ ေညာင္ပင္သာရပ္ကြက္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၀ ။ေမာင္မ်ိဳးသန္႕ေက်ာ္ အမွတ္(၄၇)၅လႊာ မအူပင္လမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၁ ။ေမာင္ပိုင္သက္ေက်ာ္
GRADE-4(A) အ.မ.က(၂၉) အမွတ္(၂၂-A)သီရိနႏၵာ(၂၇)လမ္း ၁၃ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပ။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၂ ။ေမာင္ေအာင္ဘုန္းပိုင္ 
GRADE-7ဦးဝင္းလြင္ဦး(ရဲစုရပ္) (ရစ/၄၂)ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၃ ။ေမာင္ဟိန္းသန့္ေအာင္ 
တတိယတန္း (က) အ.မ.က(၇) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၄ ။မေခ်ာနႏၵီစံ
အမွတ္ ၁၉၈ (၂၉)လမ္းေျမညီထပ္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၅ ။မဆုျပည့္စံု
အမွတ္(၇၄၃) ဗိုလ္ေတဇလမ္း ၁ဝမိုင္ အင္းစိန္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၆ ။မေသာ္တာေအးျမ 
GRADE-3(B) အမွတ္(၄၈)သုခမိန္လမ္း ၁၈/Eရပ္ကြက္ဒဂံုေတာင္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၇ ။ေမာင္ဟိန္းမင္းကိုကို ပဥၥမတန္း(A)အ.ထ.က(ဥကၠံ) အမွတ္(၄၇ဝ) ဘုရားႀကီးကြက္သစ္ဥကၠံၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၈ ။သန္းဝင္းေအး
အမွတ္(၁၉၅) ငုဝါလမ္း ေစာ/ေျမာက္ရပ္ကြက္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၃၉ ။မေမျမတ္သိဂႌ
GRADE-6(A) အ.ထ.က(၂) သဃၤန္းကၽြန္း 
---------------------------------------- 

၀၀၄၀ ။ မေမၿဖိဳးသက္
GRADE-6(B) အ.ထ.က(၁)သဃၤကၽြန္း အမွတ္(၂၂၅A)သီရိနႏၵာ(၂၇)လမ္း ၁၃ရပ္ကြက္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၁ ။မေအးေအးသက္ခိုင္
တိုက္ ၁၁၃/အခန္း(ဂ) (၁)ရပ္ကြက္ ရန္ကင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၂ ။ေမာင္ေအာင္ခန္႕ကိုကို
GRADE-2အ.မ.က (၁၃) စမ္းေခ်ာင္း အမွတ္-၁၃ေက်ာင္းကုန္းလမ္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၃ ။ေမာင္ေက်ာ္စည္သူ
GRADE-5 အ.ထ.က(၁)လသာ 
အမွတ္ ၄၅၂ ျမင္ေတာ္သာလမ္း ၃-ေဈးေ႐ွ႕သာေကတ။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၄ ။မ႐ႊန္းလဲ့ေမ
အမွတ္(၁၁၄) ပထမထပ္ ၅၂လမ္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၅ ။ေမာင္ျမတ္ကိုကို 
အတန္း(၇)တန္း အ.ထ.က(သုဝဏၰ)
အမွတ္ (၉၃) ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃)
သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၆ ။ေက်ာ္ဇင္ဦး
အတန္း ၁တန္း အ.မ.က(၂၆)
သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္ ၁ဝ/ဝ၆ဝ၅ ေဘာဂလမ္းသြဝ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၇ ။မႏွင္းေဟမာန္ထြန္း
အတန္း၄တန္း အ.မ.က(၂၆)
သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္-၁ဝ/ဝ၆၁၂
ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၈ ။ေမာင္မင္းမင္း
အတန္း ၆တန္း အ.တ.က(၃) သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္ ၁ဝ/ဝ၆ဝ၈
ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၄၉ ။မျပည့္ၿဖိဳးေဝ
တတိယတန္း အ.မ.က(၃၆)
အမွတ္(၉)ေအာင္ၾသဘာလမ္း
ရန္ကုန္သစ္သုဝဏၰ။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၀ ။မျမေကေက 
အတန္း ၃တန္း အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္ေနလေ႐ႊဆိုင္ လမ္းမေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၁ ။အာကာထြန္းႏိုင္ေအာင္ အမွတ္(၁၉၇)ေျမညီ ငုဝါလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၂။ေမာင္ရဲဝင္းေမာင္
ၿမိဳ႕သစ္(၁)လမ္း ေအောင္ခ်စ္သာရပ္ ေရဦးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၃ ။မဖူးျပည့္ခင္ 
ပထမတန္း(A)အ.လ.က ေရစႀကိဳ တ/ဆ ကိုစိုးႏိုင္+မဥမၼာ စည္ပင္သာယာရပ္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ မေကြးတိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၄ ။မမိုးသီရိသူ 
အခန္း(၁ဝ) တိုက္(၁၉) ဦးဝိစာရအိမ္ရာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၅ ။နီလာဝင္းခိုင္
အ.ထ.က(၃) သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္၁ဝ/ဝ၆၁၂ ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၆ ။ေမာင္ခ်စ္ကိုကိုလင္း
အမွတ္(၄) လမ္းသစ္ရပ္ ဒိုင္းဝန္ကြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၇ ။ေမာင္ျမတ္လင္းသူ အမွတ္(၁၉ဝ-B)ေလးလႊာ
အေနာ္ရထာလမ္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၈ ။ေမာင္ရဲဝင္းေမာင္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ၿမိဳ႕သစ္(၁)လမ္း ေရဦးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၅၉ ။စိုင္းဘုန္းသက္ေနာင္ စတုတၳတန္း(B)အ.လ.က(၃) အမွတ္-၆ႏွင္းဆီလမ္းသြယ္(၂) ရက္ကြက္(၁)နယ္ေျမ-၁ လား႐ိႈးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၀ ။ေမာင္ဥာဏ္ရဲဝင္း
အမွတ္ (၁ဝ/ခ) ရန္ကုန္ အင္းစိန္လမ္းမ(၁၃)ရပ္ကြက္ 
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၁ ။ေမာင္ေကာင္းဇင္ဝင္း
GRADE-10အမွတ္(၁၃ဝ) ၈၅လမ္း ၃၆x၃၇လမ္းၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၂ ။ေမာင္လြတ္လပ္ဝင္း
GRADE-7 (A) အမွတ္ (၁၃ဝ) ၈၅လမ္းၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၃ ။ေမာင္ေအးစည္သူေအာင္
GRADE -4 အမွတ္ ၂၈၃ မဥၨဴလမ္း ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၄ ။ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ထက္ ဆ႒မတန္း(က) တိုက္ ၂၉႐ံုးႀကီးရပ္ ဘူတာလမ္း မံုရြာၿမိဳ႕ (ေလာပန္ေခါက္ဆြဲဆိုင္)
---------------------------------------- 

၀၀၆၅ ။ေမာင္ဇင္ကိုမင္း
အမွတ္ ၂၂ဝ ငုဝါလမ္း ၅လႊာ ညာ အလံုၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၆ ။တင္ကိုကို
အမွတ္ (၉၄) စစ/၇ အင္ၾကင္းလမ္း ေအာင္ပင္လယ္ မႏၱေလး။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၇ ။ နန္းျမဟသၤာ
စတုတၳန္း အမွတ္ ၂၉၄ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ပန္းဟိုက္ရပ္ နမၼတူၿမိဳ႕
(ပန္းအိပ္မက္စာေပ) 
---------------------------------------- 

၀၀၆၈ ။စိုင္းႏိုင္ထြန္းလူ
အမွတ္(၁၇ဝ) သိႏၷီလမ္းအေနာက္ရပ္ သီေပါၿမိဳ႕ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၆၉ ။နန္းစံခမ္း
တတိယတန္း(၁) အ.မ.က(၁) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၀ ။ေမာင္ဟိန္းထက္ေအာင္
GRADE-7(A)အ.လ.က(၃) အမွတ္(၃၅၄) ေ႐ႊတြင္းကုန္း အေနာက္ပိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၁ ။ခြန္ေဇာ္လင္းထက္
GRADE-7အ.ထ.က(၅)
အမွတ္(၁၃ဝ) နန္းသီတာလမ္း
ေညာင္ေ႐ႊေဟာ္ကုန္းရပ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၂ ။ေမာင္ေဇာ္ရဲ
တတိယတန္း(B) အမွတ္(၁၃ဝ) ၇၃လမ္း ၂၉x၃ဝၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕ (ျမင္သူထိုက္စတိုး) 
---------------------------------------- 

၀၀၇၃ ။မထားအဥၥလီ
အမွတ္၁၈/၁၉ အာဇာနည္လမ္း အေနာက္ရပ္ ဆန္းသစ္မုန့္တိုက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၄ ။ေမာင္ေဇမင္းထြန္း
အ.လ.က(၂) မေကြးၿမိဳ႕ဆံုရပ္(၁၁)လမ္း အေနာက္ထိပ္ မေကြးၿမိဳ႔။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၅ ။မတြယ္တာႏွင္း 
တတိယတန္း အ.မ.က(ေဈးႀကီး)
လွည္းကူးရိပ္သာ(၂)လမ္း
လွည္းကူးၿမိဳ႕ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၆ ။မဇူလိုင္ႏွင္း 
6-Aအ.ထ.က(ခြဲ)ၿမိဳ႕မရိပ္သာ(၂)လမ္း လွည္းကူးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၇။မမ်ိဳးသႏၱာစိုး
GRADE-6 တိုက္(၆) အခန္း(၈ဝ၈)ေညာင္တန္းအိမ္ယာ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၈။ေမာင္ေက်ာ္႐ွင္းသန့္ (ခ) ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္ထူး က-၃ အမွတ္(၁၉) စြန္းလြန္းကြက္သစ္(ေဇာ္ေခါက္ဆြဲစက္)
ျမင္းၿခံ။ 
---------------------------------------- 

၀၀၇၉ ။ေမာင္ေက်ာ္ထက္ပိုင္ အမွတ္(၁၆၃)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း အေနာက္ရပ္ကြက္ သီေပါၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၈၀ ။ေမာင္ပိုင္သူ
ဒုတိယတန္း(A) အ.လ.က(၄) 
မဂၤလာဒံု။
--------------------------------------
 ၀၀၈၁ ။ေမာင္ျပည္သိမ္းခိုင္
GRADE-4 အ.ထ.က(၃) ပဲခူးအမွတ္(၁ဝ၅)ကုန္းေပၚတန္းလမ္း
ပန္းလိႈင္ရပ္ကြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၈၂ ။ေမာင္လင္းထြန္းတင့္
ဆ႒မတန္း အ.ထ.က(၁) ေျမာက္ဥကၠလာ ဆ/၃၅၁ သုနႏၵ(၇)လမ္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၈၃ ။မပန္းႏု
မ႒မတန္း အ.ထ.က(ခြဲ) ၿမိဳ႕မလွည္းကူး အေနာက္မင္းလမ္း ရိပ္သာရပ္ကြက္ င/၅၉လွည္းကူးၿမိဳ႕ရန္ကုန္တိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၀၈၄ ။မေမသူေက်ာ္
GRADE-7 အ.ထ.က(၁)ၿမိတ္ အမွတ္(၁၉၆)ဆရာေျပာင္လမ္း ထားဝယ္စုရပ္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၈၅။ေမာင္႐ိႈင္းထက္ေအာင္


အမွတ္(၂၁၁) နတ္စင္လမ္း႐ြာမအေနာက္ရပ္ကြက္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
----------------------------------------

၀၀၈၆ ။ထက္ဦးလိႈင္ 


အမွတ္၄၅/၁၂၁၂ေဇာ္ဂ်ီလမ္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္။
---------------------------------------- 

၀၀၈၇။မင္းသိန္းေက်ာ္ 


ဒုတိယတန္းအမက(၁)အင္းစိန္ အမွတ္(၃/က) CIDမႈခင္းတပ္ဖြဲ႕အင္းစိ္န္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၈၈ ။ေမာင္ဟိန္းလင္းထက္ တိုက္နံပါတ္(၂၉)႐ံုးႀကီးရပ္ဘူတာလမ္း မံု႐ြာၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၈၉ ။ေမာင္ေအာင္ေနၿငိမ္း ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္ဥပေဒ႐ံုးအနီး မေကြးတိိုင္း နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၀ ။ေမာင္ေကာင္းျမတ္ေအာင္ခင္ 
grade 4 (b) အ.ထ.က(၃)ပဲခူး (၂၄၁) ၃၃လမ္း ပဲခူးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၁ ။မအိေခ်ာဝင္း အမွတ္(၂၄၂)ေအာင္သီရိလမ္း ၿမိဳ႔သစ္ရပ္ကြက္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၂ ။ေမာင္ႏိုဳင္ေအာင္လူ grade(8)အ.လ.က(၂) ေက်ာက္ျဖဴ အမွတ္ ၆၉ ဦးဥတၱမလမ္း အလယ္ပိုင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၃ ။ေမာင္ဘုန္းေဇယ်ႏိုင္ 
grade(4) အ.ထ.က(၄)ပုဇြန္ေတာင္ အမွတ္(၁၁၃) ၅၂လမ္း
(ေၾကးမံု)အေပၚဆံုးလႊာ။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၄ ။ေမာင္သီဟေအာင္ grade(8)အ.ထ.က(၄) ပုဇြန္ေတာင္ အမွတ္(၁၁၃) ၅၂လမ္းအေပၚဆံုးလႊာ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၅ ။မထြန္းရတနာ
အမွတ္ ၉၃ မာလာၿမိဳင္(၃)လမ္း (၁၆)ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၆ ။သန္းတိုးေအာင္ 
grade-6 ျပည္ႀကီးတံခြန္စာတိုက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၇ ။ေမာင္ေအးျမင့္ 
အ.ထ.က(၂) စစ္ေတြလတ
(၃၆)လွည္းတန္းလမ္း
ကုန္းတန္းရပ္ကြက္စစ္ေတြၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၈ ။မစုရတနာ
လင္းေဆးခန္း အမွတ္(၅)
စည္ပင္႐ံုးလမ္း႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္ ပဲခူး။ 
---------------------------------------- 

၀၀၉၉ ။ေမာင္ေအာင္ထက္ျမင့္ 
grade-7 မက/၃၅ မင္းကုန္းရပ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၀။ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္
grade 4(A)အမွတ္ ၂ဝ၅/၅ ခ်ယ္ရီလမ္း (၂၅)ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္း သုဝဏၰ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၁။ေမာင္လြင္ကိုကိုေအာင္
အမွတ္ ၃ဝ မဲထီလမ္း ၿမိဳ႕မရပ္ မေကြးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၂ ။ေမာင္မ်ိဳးမင္းသူ 
grade-11 (B) အမွတ္ (၂၄) ၁ဝx၁၁လမ္းၾကား ၈၃ လမ္း
ေအာင္ေျမသာဇၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၃ ။မအိမဥၨဴဝင္း
ပဥၥမတန္း(၈) အ.ထ.က(၂) မရမ္းကုန္း အမွတ္(၃၂၃) ၄လမ္း ခ-ရပ္ကြက္မရမ္းကုန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၄ ။ေမာင္ေကာင္းဆုဟိန္း
GRADE-4အလက ဒိုက္ဦး အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္မဂၤလာလမ္းထိပ္ ဒိုက္ဦး။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၅ ။ေမာင္ၾကည္သန္႕စင္ 
တတိယတန္း အင္ၾကင္းပြင့္စာေပ ေဈးအတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၆ ။ေမာင္ဝဏၰထက္ေအာင္
တတိယတန္း အ.မ.က(၇) ေနလသုခပြဲ႐ုံ ေအးျမၾကည္လင္ေဈးသစ္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ မႏၱေလးတိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၀၇ ။မဆုမြန္ေသာ္ အမွတ္(၃၃/ဃ)စံပယ္ၿခံ(၁)လမ္း (၁၁)ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
---------------------------------------- 

၀၁၀၉ ။မထက္ထက္ပိုင္ 
အမွတ္ (၃၃/စ)စံပယ္ၿခံ(၁)လမ္း ၁၁ရပ္ကြက္လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၀။မအိဝင္းလဲ့ေအာင္ 
တတိယတန္း အမွတ္ ၁၂/ခ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၁ ။မဇာလီႏြယ္
GRADE-6အမွတ္ ၁၂/ခ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၂ ။ေမာင္လိႈင္းမာန္ပိုင္
GRADE-6(A) အ.ထ.က(၁)ေတာင္ႀကီး အမွတ္ ၄၃ ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္
ေညာင္ပင္သာလမ္းေထာင့္ ယြန္းၿမိဳ႕သူ အေခြဆိုင္ ေညာင္ပင္သာရပ္ကြက္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၃ ။ေမာင္မ်ိဳးသန္႕ေက်ာ္ အမွတ္(၄၇)၅လႊာ မအူပင္လမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၄ ။ေမာင္ပိုင္သက္ေက်ာ္ 
GRADE-4(A) အ.မ.က(၂၉) အမွတ္(၂၂-A)သီရိနႏၵာ(၂၇)လမ္း ၁၃ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပ။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၅ ။ေမာင္ေအာင္ဘုန္းပိုင္ 
GRADE-7ဦးဝင္းလြင္ဦး(ရဲစုရပ္) (ရစ/၄၂)ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၆ ။ေမာင္ဟိန္းသန့္ေအာင္
တတိယတန္း (က) အ.မ.က(၇) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၇ ။မေခ်ာနႏၵီစံ
အမွတ္ ၁၉၈ (၂၉)လမ္းေျမညီထပ္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၈ ။မဆုျပည့္စံု
အမွတ္(၇၄၃) ဗိုလ္ေတဇလမ္း ၁ဝမိုင္ အင္းစိန္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၁၉ ။မေသာ္တာေအးျမ
GRADE-3(B) အမွတ္(၄၈)သုခမိန္လမ္း ၁၈/Eရပ္ကြက္ဒဂံုေတာင္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၀ ။ေမာင္ဟိန္းမင္းကိုကို ပဥၥမတန္း(A)အ.ထ.က(ဥကၠံ) အမွတ္(၄၇ဝ) ဘုရားႀကီးကြက္သစ္ဥကၠံၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၁ ။သန္းဝင္းေအး
အမွတ္(၁၉၅) ငုဝါလမ္း ေစာ/ေျမာက္ရပ္ကြက္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၂ ။မေမျမတ္သိဂၤီ
GRADE-6(A) အ.ထ.က(၂)
သဃၤန္းကၽြန္း 
အမွတ္ (၂၂၁-A)သီရိနႏၵာ
(၂၇)လမ္း ၁၃ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပ။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၃ ။ မေမၿဖိဳးသက္
GRADE-6(B) အ.ထ.က(၁)သဃၤကၽြန္း အမွတ္(၂၂၅A)သီရိနႏၵာ(၂၇)လမ္း ၁၃ရပ္ကြက္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၄။မေအးေအးသက္ခိုင္ 
တိုက္ ၁၁၃/အခန္း(ဂ) (၁)ရပ္ကြက္ ရန္ကင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၅ ။ေမာင္ေအာင္ခန္႕ကိုကို 
GRADE-2အ.မ.က (၁၃) စမ္းေခ်ာင္း အမွတ္-၁၃ေက်ာင္းကုန္းလမ္းစမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၂၆ ။ေမာင္ေက်ာ္စည္သူ 
GRADE-5 အ.ထ.က(၁)လသာ အမွတ္ ၄၅၂ ျမင္ေတာ္သာလမ္း ၃-ေဈးေ႐ွ႕
သာေကတ။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၇ ။မ႐ႊန္းလဲ့ေမ 
အမွတ္(၁၁၄) ပထမထပ္ ၅၂လမ္းပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၈ ။ေမာင္ျမတ္ကိုကို 
အတန္း(၇)တန္း အ.ထ.က(သုဝဏၰ)အမွတ္ (၉၃) ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃)သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၂၉ ။ေက်ာ္ဇင္ဦး
အတန္း ၁တန္း အ.မ.က(၂၆)
သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္ ၁ဝ/ဝ၆ဝ၅ ေဘာဂလမ္းသြဝ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၀ ။မႏွင္းေဟမာန္ထြန္း
အတန္း၄တန္း အ.မ.က(၂၆)သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္-၁ဝ/ဝ၆၁၂ ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၁ ။ေမာင္မင္းမင္း
အတန္း ၆တန္း အ.တ.က(၃) သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္ ၁ဝ/ဝ၆ဝ၈ ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၂ ။မျပည့္ၿဖိဳးေဝ
တတိယတန္း အ.မ.က(၃၆) အမွတ္(၉)
ေအာင္ၾသဘာလမ္းရန္ကုန္သစ္ သုဝဏၰ။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၃ ။မျမေကေက 
အတန္း ၃တန္း အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္ေနလေ႐ႊဆိုင္ လမ္းမေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၄ ။အာကာထြန္းႏိုင္ေအာင္ အမွတ္(၁၉၇)ေျမညီ ငုဝါလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၅ ။ေမာင္ရဲဝင္းေမာင္ 
ၿမိဳ႕သစ္(၁)လမ္း ေအောင္ခ်စ္သာရပ္ကြက္
ေရဦးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၆ ။မဖူးျပည့္ခင္
ပထမတန္း(A)အ.လ.က ေရစႀကိဳ တ/ဆ ကိုစိုးႏိုင္+မဥမၼာ စည္ပင္သာယာရပ္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ မေကြးတိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၇ ။မမိုးသီရိသူ 
အခန္း(၁ဝ) တိုက္(၁၉) ဦးဝိစာရအိမ္ရာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၈ ။နီလာဝင္းခိုင္ 
အ.ထ.က(၃) သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္၁ဝ/ဝ၆၁၂ ေဘာဂလမ္းသြယ္(၃) သဃၤန္းကၽြန္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၃၉ ။ေမာင္ခ်စ္ကိုကိုလင္း 
အမွတ္(၄) လမ္းသစ္ရပ္ ဒိုင္းဝန္ကြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၀ ။ေမာင္ျမတ္လင္းသူ အမွတ္(၁၉ဝ-B)ေလးလႊာအေနာ္ရထာလမ္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၁ ။ေမာင္ရဲဝင္းေမာင္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ၿမိဳ႕သစ္(၁)လမ္း ေရဦးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၂ ။စိုင္းဘုန္းသက္ေနာင္ စတုတၳတန္း(B)အ.လ.က(၃) အမွတ္-၆ႏွင္းဆီလမ္းသြယ္(၂) ရက္ကြက္(၁)နယ္ေျမ -၁ လား႐ိႈးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၃ ။ေမာင္ဥာဏ္ရဲဝင္း 
အမွတ္ (၁ဝ/ခ) ရန္ကုန္ အင္းစိန္လမ္းမ(၁၃)ရပ္ကြက္ 
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၄ ။ေမာင္ေကာင္းဇင္ဝင္း
GRADE-10အမွတ္(၁၃ဝ) ၈၅လမ္း ၃၆x၃၇လမ္းၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၅ ။ေမာင္လြတ္လပ္ဝင္း 
GRADE-7 (A) အမွတ္ (၁၃ဝ) ၈၅လမ္းၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၆ ။ေမာင္ေအးစည္သူေအာင္
GRADE -4 အမွတ္ ၂၈၃ မဥၨဴလမ္း ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၇ ။ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ထက္ ဆ႒မတန္း(က) တိုက္ ၂၉႐ံုးႀကီးရပ္ ဘူတာလမ္း မံုရြာၿမိဳ႕ (ေလာပန္ေခါက္ဆြဲဆိုင္) 
---------------------------------------- 

၀၁၄၈ ။ေမာင္ဇင္ကိုမင္း
အမွတ္ ၂၂ဝ ငုဝါလမ္း ၅လႊာ ညာ အလံုၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၄၉ ။တင္ကိုကို 
အမွတ္ (၉၄) စစ/၇ အင္ၾကင္းလမ္း ေအာင္ပင္လယ္ မႏၱေလး။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၀ ။ နန္းျမဟသၤာ
စတုတၳန္း အမွတ္ ၂၉၄ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ပန္းဟိုက္ရပ္ နမၼတူၿမိဳ႕
(ပန္းအိပ္မက္စာေပ) 
---------------------------------------- 

၀၁၅၁ ။စိုင္းႏိုင္ထြန္းလူ
အမွတ္(၁၇ဝ) သိႏၷီလမ္းအေနာက္ရပ္ သီေပါၿမိဳ႕ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၂။နန္းစံခမ္း
တတိယတန္း(၁) အ.မ.က(၁) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၃ ။ေမာင္ဟိန္းထက္ေအာင္ 
GRADE-7(A)အ.လ.က(၃) အမွတ္(၃၅၄) ေ႐ႊတြင္းကုန္း အေနာက္ပိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၄ ။ခြန္ေဇာ္လင္းထက္
GRADE-7အ.ထ.က(၅) အမွတ္(၁၃ဝ) နန္းသီတာလမ္းေညာင္ေ႐ႊေဟာ္ကုန္းရပ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၅ ။ေမာင္ေဇာ္ရဲ
တတိယတန္း(B) အမွတ္(၁၃ဝ) ၇၃လမ္း ၂၉x၃ဝၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕ (ျမင္သူထိုက္စတိုး) 
---------------------------------------- 

၀၁၅၆ ။မထားအဥၥလီ
အမွတ္၁၈/၁၉ အာဇာနည္လမ္း အေနာက္ရပ္ ဆန္းသစ္မုန့္တိုက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၇ ။ေမာင္ေဇမင္းထြန္း
အ.လ.က(၂) မေကြးၿမိဳ႕ဆံုရပ္(၁၁)လမ္း အေနာက္ထိပ္ မေကြးၿမိဳ႔။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၈ ။မတြယ္တာႏွင္း
တတိယတန္း အ.မ.က(ေဈးႀကီး)
လွည္းကူးရိပ္သာ(၂)လမ္း လွည္းကူးၿမိဳ႕ ရန္ကုန္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၅၉ ။မဇူလိုင္ႏွင္း
6-Aအ.ထ.က(ခြဲ)ၿမိဳ႕မရိပ္သာ(၂)လမ္း လွည္းကူးၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၆၀ ။မမ်ိဳးသႏၱာစိုး
GRADE-6 တိုက္(၆) အခန္း(၈ဝ၈)ေညာင္တန္းအိမ္ယာ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ 
---------------------------------------- 

၀၁၆၁ ။ေမာင္ေက်ာ္႐ွင္းသန့္(ခ) ေမာင္ေက်ာ္ေမာ္ထူး က-၃ အမွတ္(၁၉) စြန္းလြန္းကြက္သစ္(ေဇာ္ေခါက္ဆြဲစက္)ျမင္းၿခံ။
---------------------------------------- 
Make a Free Website with Yola.