ပုံျပင္စာမူမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ေလာကနတ္စာေပထုတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ေဖၚျပ ၍ စာမူခ   ၅၀၀၀  က်ပ္ခ်ီးျမွင္႔ပါမည္။

 

  ပုံျပ ပုံျပင္ၿပိဳင္ပြဲအမွတ္ (၁) သို႔                                                                                            


၁။ လွခ်င္လြန္းတဲ့မင္းသမီးေလး-------

၂။  ႃကြက္ပ်ံ --------------------------

၃။ ေရႊငါးမင္းသားေလး ---------------

၄။ 
နတ္ျမင္းပ်ံ ------------------------


၅။ 
သံသယစိတ္ ----------------------


၆။ 
ပုရြက္ဆိတ္ -----------------------

၇။ 
အၿပိဳင္ အဆိုင္ အႏိုင္ --------------

၇။ အၿပိဳင္ အဆိုင္ အႏိုင္ --------------


၉  ။ 
စိတ္ထားျဖဴတဲ့ညီအစ္ကို -------


၁၀။ 
သမင္ပ်ံ ------------------------

၁၁။ 
ေျမေခြးငညိဳ -------------------

၁၂။ 
ဆီးႏွင္းမယ္ေတာ္ --------------

၁၂။ သစ္ခုတ္သမား  ---------------

၁၂။ အလွမက္တာေၾကာင့္  ---------

၁၂။ မိေက်ာင္းနဲ႕ေမ်ာက္------------
Make a Free Website with Yola.